Svensk Undulathobby


Välkomna

till SUH´s utställningar 2024


* * * * *

5-6 oktober KM Jönköping Tenhult 


* * * * *

Kom och titta på Sveriges finaste undulater och prata med uppfödare som gärna svarar på frågor om undulater och vad vi gör i föreningen.

Försäljning av fåglar och fågelrelaterade saker- ett tillfälle att köpa direkt från uppfödare. Det kommer finnas fika på plats.

Alla är Välkomna ! Väl mött 2024!

Vad vi erbjuder

Föreningens uppgift & syfte

Svensk Undulathobby är medlem av World Budgerigar Organisation, WBO

Information till våra medlemmar sprids genom internet, brev/mail, Facebook eller genom e-tidningen SUH-bladet,

SUH anordnar utställningar, håller föredrag, skriver artiklar, anordnar träffar och försöker på alla sätt sprida information om undulaten och dess skötsel.

Uppfödning

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper kring seriös uppfödning.

 

Sällskapsfåglar

Det är inte bara uppfödning och utställning som gäller för våra medlemmar.  

Utställning

Föreningen anordnar utställning på två olika platser i Sverige varje år