Låt oss presentera oss

Om SUH

Svensk Undulathobby, SUH är en förening för dig som är intresserad av undulater i alla dess former och färger.

Föreningen startades 2007 av ett gäng undulatintresserade människor som tyckte att det fattades något inom undulathobbyn i Sverige.

SUH anordnar utställningar, håller föredrag, skriver artiklar, anordnar träffar och försöker på alla sätt sprida information om undulaten och dess skötsel.

Svensk Undulathobby är medlem av World Budgerigar Organisation, WBO.

Information till våra medlemmar sprids genom internet, brev/mail, Facebook eller genom e-tidningen SUH-bladet

Svensk Undulathobby håller två utställningar per år, Ungfågel/Derby på våren och Klubbmästerskapet på hösten.

Uppfödare & Utställningsintresserade


Våra utställningar

Vi anordnar två utställningar varje år. En är i maj och då tävlar man med ungfåglar, årets och fjolårets ring. Både färgundulater och utställningsundulater tävlar men i olika klasser. De senaste åren har denna ungfågelutställning varit i Stockholmsområdet, för tillfället i Hässelby. 

I slutet av september eller början av oktober anordnar vi KM. Då tävlar alla åldrar. Vi brukar vara i Jönköping. I höst 2024 kommer vi testa en ny lokal precis utanför Jönköping, i Tenhults naturbruksgymnasiums lokaler. 

Det finns många priser att tävla om och vi delar ut rosetter och pokaler till bästa placeringar. Man samlar också poäng enligt tävlingsreglerna och när man kommit upp i 100 poäng övergår man från att vara B-utställare till att bli A-utställare. När man har blivit A-utställare gäller det att fortsätta placera sig i topp de kommande tre åren för att inte halka ner till B-utställare igen. Man kan vara A-utställare inom utställningsundulater och B-utställare inom färgundulater, eller tvärtom. 

För att få nybörjare att testa utställning infördes för några år sedan en C-grupp. Där kan man ställa ut köpta fåglar. (I A och B endast egenuppfödda) När man väl har börjat ställa ut egenuppfödda fåglar kan man inte ställa ut i C-gruppen. Den är till för nybörjare.

När man ställer ut använder man särskilda utställningsburar. Var man köper sådana kan vi hjälpa till med i klubben. Burarna ska vara likadana för att inte domaren ska kunna lista ut vems fågel som tillhör vilken uppfödare. Det blir anonymt på så vis. Buren märks med en etikett med vilken klass/grupp fågeln tävlar i. 

De olika klasserna/grupperna tävlar först för sig och sedan väljer domaren en Best-in-show (BIS) och en Bäst i motsatt kön (BIM) bland alla vinnare. Tävlingen har en viss gång och det är spännande att vara med under bedömningen. Den sker under tystnad. Vi brukar tillåta publik under bedömningen, men man får inte ge sig tillkänna som uppfödare om ens fågel placerar sig. Allt ska vara anonymt tills allt är klart. Man kan alltså inte skrika YES! när ens fågel blir bästa hona. Det är viktigt att det är tyst och stilla under bedömningen för att låta fåglarna vara lugna och ostressade. Allt för att ge dem bästa möjliga förutsättningar att visa upp sig. För det är det utställning av undulater handlar om. En utställningsfågel ska kunna sitta fint på pinnen och visa upp sig en stund. Därför är det bra att ha förberett fåglarna lite på detta innan genom att ha tränat att vara i utställningsbur en stund då och då. 

När bedömningen är färdig ställs vinnande fåglar upp och burarna smyckas med rosetter och pokaler. Då får allmänheten gå runt och titta vilka fåglar som denna domare tyckte bäst om och som hen tycker är så nära standarden som möjligt. 

SUH bladet

I nuläget ger vi ut fem nummer om året av SUH bladet som är en digital tidning till våra medlemmar. Observera att vi som skriver jobbar ideellt och gör detta för att sprida information om undulaten. För den som inte har någon mail kan man fortfarande få tidningen utskriven och hemskickad, men vi jobbar för att den ska bli helt digital, både ur ekonomisk och miljösynpunkt.

I bladet skrivs artiklar om tex genetik, skötsel, avel, sjukdomar osv. Vi skriver information om utställningar, årsmöte och tillåter medlemmar (privatpersoner) att annonsera gratis. Vi tar gärna in annonser från företag också till en låg kostnad.  

Ringbeställningar

Två gånger om året beställer vi gemensamt ringar för ringmärkning. När man beställer genom oss slipper man fraktavgiften från tillverkaren. Sista datum för beställning till hösten är 15 augusti. Ringarna får sedan delas ut tidigast 1 oktober. I januari görs en beställning till för de som behöver fylla på. Då skickar man in sin beställning senast 15 januari. 

Årets ring börjar alltså gälla från 1 oktober. Så en fågel med -24 ring kan följaktligen vara född redan i oktober 2023.