Ungfågel/Derby 2023

Resultat Ungfågel & Derby Hässelby 13 maj 2023

  Domare : Christian Back Tyskland

Utställningsundulater

Titel Variant/Färg Kön Utställare

Best in Show Derby 1.0 Grant Snowden

Bäst i motsatt kön Derby 0.1 Grant Snowden

Bästa oruggade 0,1 Karin Markström

Bästa ruggade 1,0 Sam Bahre

Bästa oruggade A 0,1 Karin Markström

Bästa ruggade A 0,1 Karin Markström

Bästa Oruggade B 1,0 Grant Snowden

Bästa ruggade B 1,0 Sam Bahre

Färgundulater

Best in Show Derby 1,0 Benny & Maria Båth

Bäst i motsatt kön Derby 0,1Benny & Maria Båth

Bästa oruggade Ungfågel 0,1 Pierre & Catrine Lindsjö

Bästa ruggade Ungfågel 0,1 Kerstin & Billy Strandqvist

Bästa ruggade A 0,1 Kerstin & Billy Strandqvist

Bästa oruggade B 0,1 Pierre & Catrine Lindsjö

Bästa ruggade B 1,0 Lena & Jörgen Lindvall-Öhman

Övriga

Bästa Junior Natalie Lindsjö

Flest utställda fåglar Karin Markström


med reservation för felskrivning